Privacy en Veiligheid

U moet erop kunnen vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens of die van uw kinderen op een veilige manier opslaan en dat de inhoud van uw informatie en berichten vertrouwelijk blijft en u kunt kiezen wat gedeeld wordt en wat niet. Wij vinden het belangrijk dat we hier netjes mee omgaan. Daarom zijn we volledig transparant over hoe wij uw privacy en veiligheid van onze systemen waarborgen:

1. Voor het gebruik van deze website heb je toestemming van je ouders nodig als je nog geen 18 jaar of ouder bent.

2. Uw gegevens blijven binnen ons systeem
Wij delen nooit persoonsinformatie die u aan onze systemen toevertrouwt met derden, met als enige uitzondering de plugins en apps die wij gebruiken om deze website te bouwen of de film te marketen (zoals Facebook, Instagram of Mailchimp), op bevel van justitie of met uw nadrukkelijke toestemming. We zullen uw gegevens natuurlijk nooit maar dan ook nooit zomaar doorverkopen.

3. Beeldmateriaal (foto's/video's)
Al het beeldmateriaal dat je upload op deze website kunnen wij gebruiken voor eventuele media-uitingen, advertentiecampagnes, bioscoopfilms en al het andere mogelijke gebruik. Bovendien verschaf je ons, bij het delen van beeldmateriaal met ons, een niet-exclusieve en onbeperkte licentie voor het vrij gebruik van dit materiaal op welke manier we maar willen. Hiervoor zijn we geen vergoeding verschuldigd. Als we op een pagina expliciet aangeven dat we een foto of video niet zullen delen, dan zullen we dit uiteraard niet doen. Jij verklaart bij het delen van beeldmateriaal met ons dat je zelf volledig over de (auteurs)rechten ervan bezit en vrijwaart ons van claims van derden.

Als u meedoet aan evenementen waar beeldmateriaal wordt opgenomen (bijvoorbeeld filmopnames), dan gelden hier separate voorwaarden voor welke dan met u worden afgesproken. Uitgangspunt is hierin altijd dat we het materiaal dat we van u opnemen altijd en overal voor mogen gebruiken (we zijn tenslotte filmmakers!) zonder vergoeding. Als u dat niet wilt kunt u kiezen om niet mee te doen met deze evenementen.

4. Wij beschermen uw privacy en gegevens.
Verder nemen we maatregelen om uw privacy en gegevens te beveiligen. Alle internetcommunicatie naar ons systeem vindt plaats op basis van HTTPS. Dat betekent dat vanaf dat moment al het verkeer binnen bovengenoemde systemen versleuteld verstuurd wordt op een beveiligde server. U herkent een HTTPS beveiligde omgeving aan het slotje voor het webadres.

5. Informatie van gebruikers van De Club van Lelijke Kinderen
Als gebruiker van De Club van Lelijke Kinderen heeft u een eigen profiel. Hierin is standaard uw voornaam opgenomen. Indien de gebruiker meerdere velden invult, zijn die mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers die zijn ingelogd, met als uitzondering het email-adres.

Daarnaast worden aanvullende persoonsgegevens in ons bestand opgeslagen wanneer de gebruiker deze toevoegt. Dit kan door bijvoorbeeld deel te nemen aan de casting, het profiel aan te vullen, of het profiel te linken met een sociaal media kanaal. Dezelfde voorwaarden als hierboven zijn daarop van toepassing.

De opgeslagen persoonsgegevens kunnen wel gebruikt worden voor advertenties en campagnes en andere marketingdoeleinden.

  6. Wij houden u op de hoogte
Als wij ons privacybeleid wijzigen, passen we dit aan op onze website.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien die wij van u hebben opgeslagen.